Aangifte ongeval

Wat moet je doen bij een ongeval?

Zodra de eerste hulp is verleend en/of de noodsituatie voorbij is, neem je zo snel mogelijk contact op met de gerechtigd correspondent (GC) van jouw club.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • De GC voert het ongeval rechtstreeks in het E-Kickoff platform van Voetbal Vlaanderen in en geeft je het medisch attest dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler. Dit document geeft je dan terug bij bij de GC van je club.
  • Je overhandigt het klassieke aangifteformulier en het naar behoren ingevuld en ondertekend medisch attest zo spoedig mogelijk aan de GC voor verdere afhandeling. Het aangifteformulier kun je hieronder downloaden of kun je verkrijgen bij de GC van je club.

Belangrijk

  • Je club moet de aangifte binnen 21 dagen na het ongeval indienen.
  • Alle communicatie (ontvangstbevestiging, terugbetalingsbewijs, …) verloopt via de GC van de club.
  • Kinesitherapiesessies: indien niet vermeld op het medisch attest of indien bijkomende sessies worden gevraagd: de speler of de club moet ons vóór het begin van elke nieuwe reeks een kopie van het medisch voorschrift toezenden.